ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก

Share Button

ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองบางซื่อ ถนน รัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก มีประชากรชายจำนวน 148 คน และประชากรหญิงจำนวน 160 คน รวมเป็น 308 คน

ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 82 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองบางซื่อ

ถนน: รัชดาภิเษก

แขวง: สามเสนนอก

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 148 คน

ประชากรหญิง: 160 คน

ประชากรรวม: 308 คน

จำนวนครัวเรือน: 82 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button