ชุมชนริมคลองชักพระ

Share Button

ชุมชนริมคลองชักพระ ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองชักพระ ถนน ชัยพฤกษ์ แขวง คลองชักพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนริมคลองชักพระ มีประชากรชายจำนวน 106 คน และประชากรหญิงจำนวน 123 คน รวมเป็น 229 คน

ชุมชนริมคลองชักพระ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 61 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนริมคลองชักพระ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองชักพระ

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองชักพระ

ถนน: ชัยพฤกษ์

แขวง: คลองชักพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 106 คน

ประชากรหญิง: 123 คน

ประชากรรวม: 229 คน

จำนวนครัวเรือน: 61 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button