ชุมชนริมคลองกะจะ

Share Button

ชุมชนริมคลองกะจะ ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยรามคำแหง 32 ริมคลองกระจะ ถนน – แขวง หัวหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนริมคลองกะจะ มีประชากรชายจำนวน 272 คน และประชากรหญิงจำนวน 249 คน รวมเป็น 521 คน

ชุมชนริมคลองกะจะ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 125 หลัง ชุมชนริมคลองกะจะ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนริมคลองกะจะ

เขต: บางกะปิ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยรามคำแหง 32 ริมคลองกระจะ

ถนน: –

แขวง: หัวหมาก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 272 คน

ประชากรหญิง: 249 คน

ประชากรรวม: 521 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 125 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button