ชุมชนราษฎร์พัฒนา(ซอยมูลนิธิ)

Share Button

ชุมชนราษฎร์พัฒนา(ซอยมูลนิธิ) ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยมูลนิธิ ถนน  แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนราษฎร์พัฒนา(ซอยมูลนิธิ) มีประชากรชายจำนวน 274 คน และประชากรหญิงจำนวน 280 คน รวมเป็น 554 คน

ชุมชนราษฎร์พัฒนา(ซอยมูลนิธิ) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 218 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 109 หลัง ชุมชนราษฎร์พัฒนา(ซอยมูลนิธิ) มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนราษฎร์พัฒนา(ซอยมูลนิธิ)

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยมูลนิธิ

ถนน: 

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 274 คน

ประชากรหญิง: 280 คน

ประชากรรวม: 554 คน

จำนวนครัวเรือน: 218 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 109 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button