ชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์ หมู่ 1

Share Button

ชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์ หมู่ 1 ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน ราษฎร์นิมิต แขวง สามวาตะวันตก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์ หมู่ 1 มีประชากรชายจำนวน 220 คน และประชากรหญิงจำนวน 280 คน รวมเป็น 500 คน

ชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์ หมู่ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์ หมู่ 1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนราษฎร์นิมิตสัมพันธ์ หมู่ 1

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: ราษฎร์นิมิต

แขวง: สามวาตะวันตก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 220 คน

ประชากรหญิง: 280 คน

ประชากรรวม: 500 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button