ชุมชนรามอินทราเนรมิต

Share Button

ชุมชนรามอินทราเนรมิต ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน รามอินทรา แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนรามอินทราเนรมิต มีประชากรชายจำนวน 326 คน และประชากรหญิงจำนวน 352 คน รวมเป็น 678 คน

ชุมชนรามอินทราเนรมิต มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 198 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 198 หลัง ชุมชนรามอินทราเนรมิต มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรามอินทราเนรมิต

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: รามอินทรา

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 326 คน

ประชากรหญิง: 352 คน

ประชากรรวม: 678 คน

จำนวนครัวเรือน: 198 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 198 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button