ชุมชนรามคำแหง 53

Share Button

ชุมชนรามคำแหง 53 ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามคำแหง 53 ถนน รามคำแหง แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนรามคำแหง 53 มีประชากรชายจำนวน 210 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 430 คน

ชุมชนรามคำแหง 53 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 155 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 138 หลัง ชุมชนรามคำแหง 53 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรามคำแหง 53

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามคำแหง 53

ถนน: รามคำแหง

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 210 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 430 คน

จำนวนครัวเรือน: 155 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 138 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button