ชุมชนราชวัลลภ 3

Share Button

ชุมชนราชวัลลภ 3 ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนราชวัลลภ 3 มีประชากรชายจำนวน 785 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,000 คน รวมเป็น 1,785 คน

ชุมชนราชวัลลภ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 886 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 886 หลัง ชุมชนราชวัลลภ 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนราชวัลลภ 3

เขต: พญาไท

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 785 คน

ประชากรหญิง: 1,000 คน

ประชากรรวม: 1,785 คน

จำนวนครัวเรือน: 886 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 886 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button