ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ(โครงการบางแวก)

Share Button

ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ(โครงการบางแวก) ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ม.5 ถนน พุทธมณฑลสาย 1 แขวง คลองขวาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ(โครงการบางแวก) มีประชากรชายจำนวน 132 คน และประชากรหญิงจำนวน 136 คน รวมเป็น 268 คน

ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ(โครงการบางแวก) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 113 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 113 หลัง ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ(โครงการบางแวก) มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ(โครงการบางแวก)

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: ม.5

ถนน: พุทธมณฑลสาย 1

แขวง: คลองขวาง

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 132 คน

ประชากรหญิง: 136 คน

ประชากรรวม: 268 คน

จำนวนครัวเรือน: 113 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 113 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button