ชุมชนราชบพิธพัฒนา

Share Button

ชุมชนราชบพิธพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. เทศา ถนน ราชบพิธ แขวง วัดราชบพิธ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนราชบพิธพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 836 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,000 คน รวมเป็น 1,836 คน

ชุมชนราชบพิธพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 800 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนราชบพิธพัฒนา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนราชบพิธพัฒนา

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. เทศา

ถนน: ราชบพิธ

แขวง: วัดราชบพิธ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 836 คน

ประชากรหญิง: 1,000 คน

ประชากรรวม: 1,836 คน

จำนวนครัวเรือน: 800 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button