ชุมชนรัชดาประชาชื่น

Share Button

ชุมชนรัชดาประชาชื่น ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รัชดา 5 ถนน ประชานุกูล แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนรัชดาประชาชื่น มีประชากรชายจำนวน 171 คน และประชากรหญิงจำนวน 190 คน รวมเป็น 361 คน

ชุมชนรัชดาประชาชื่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 79 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 69 หลัง ชุมชนรัชดาประชาชื่น มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรัชดาประชาชื่น

เขต: จตุจักร

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รัชดา 5

ถนน: ประชานุกูล

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 171 คน

ประชากรหญิง: 190 คน

ประชากรรวม: 361 คน

จำนวนครัวเรือน: 79 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 69 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button