ชุมชนรักเจริญ

Share

ชุมชนรักเจริญ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.เพชรเกษม106 ถนน เพชรเกษม แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนรักเจริญ มีประชากรชายจำนวน 380 คน และประชากรหญิงจำนวน 400 คน รวมเป็น 780 คน

ชุมชนรักเจริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 108 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 108 หลัง ชุมชนรักเจริญ มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรักเจริญ

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.เพชรเกษม106

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 380 คน

ประชากรหญิง: 400 คน

ประชากรรวม: 780 คน

จำนวนครัวเรือน: 108 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 108 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share