ชุมชนรวมน้ำใจ

Share

ชุมชนรวมน้ำใจ ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 38 ถนน จอมทอง – บูรณะ แขวง บางปะกอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนรวมน้ำใจ มีประชากรชายจำนวน 354 คน และประชากรหญิงจำนวน 355 คน รวมเป็น 709 คน

ชุมชนรวมน้ำใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 206 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 145 หลัง ชุมชนรวมน้ำใจ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรวมน้ำใจ

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 38

ถนน: จอมทอง – บูรณะ

แขวง: บางปะกอก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 354 คน

ประชากรหญิง: 355 คน

ประชากรรวม: 709 คน

จำนวนครัวเรือน: 206 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 145 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share