ชุมชนรวมน้ำใจพัฒนา

Share Button

ชุมชนรวมน้ำใจพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 20 ถนน นิมิตรใหม่ แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนรวมน้ำใจพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 109 คน และประชากรหญิงจำนวน 104 คน รวมเป็น 213 คน

ชุมชนรวมน้ำใจพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 45 หลัง ชุมชนรวมน้ำใจพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนรวมน้ำใจพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 20

ถนน: นิมิตรใหม่

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 109 คน

ประชากรหญิง: 104 คน

ประชากรรวม: 213 คน

จำนวนครัวเรือน: 50 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 45 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button