ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา

Share Button

ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วงศ์สว่าง 4 ถนน วงศ์สว่าง แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 430 คน และประชากรหญิงจำนวน 470 คน รวมเป็น 900 คน

ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 340 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 280 หลัง ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา

เขต: บางซื่อ

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วงศ์สว่าง 4

ถนน: วงศ์สว่าง

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 430 คน

ประชากรหญิง: 470 คน

ประชากรรวม: 900 คน

จำนวนครัวเรือน: 340 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 280 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button