ชุมชนยศศักดิ์นิเวศน์

Share Button

ชุมชนยศศักดิ์นิเวศน์ ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ยศศักดิ์ ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนยศศักดิ์นิเวศน์ มีประชากรชายจำนวน 63 คน และประชากรหญิงจำนวน 95 คน รวมเป็น 158 คน

ชุมชนยศศักดิ์นิเวศน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 46 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 46 หลัง ชุมชนยศศักดิ์นิเวศน์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนยศศักดิ์นิเวศน์

เขต: พระโขนง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ยศศักดิ์

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 63 คน

ประชากรหญิง: 95 คน

ประชากรรวม: 158 คน

จำนวนครัวเรือน: 46 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 46 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button