ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า

Share Button

ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สวนหลวง ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า มีประชากรชายจำนวน 424 คน และประชากรหญิงจำนวน 427 คน รวมเป็น 851 คน

ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 242 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 166 หลัง ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สวนหลวง

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 424 คน

ประชากรหญิง: 427 คน

ประชากรรวม: 851 คน

จำนวนครัวเรือน: 242 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 166 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button