ชุมชนมีสุวรรณ 3

Share Button

ชุมชนมีสุวรรณ 3 ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.มีสุวรรณ 3 ถนน สุขุมวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนมีสุวรรณ 3 มีประชากรชายจำนวน 115 คน และประชากรหญิงจำนวน 110 คน รวมเป็น 225 คน

ชุมชนมีสุวรรณ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 44 หลัง ชุมชนมีสุวรรณ 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมีสุวรรณ 3

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.มีสุวรรณ 3

ถนน: สุขุมวิท 71

แขวง: พระโขนงเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 115 คน

ประชากรหญิง: 110 คน

ประชากรรวม: 225 คน

จำนวนครัวเรือน: 68 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 44 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button