ชุมชนมีสุวรรณ 2

Share Button

ชุมชนมีสุวรรณ 2 ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ติด ถ.สุขุมวิท 71 กับคลองสุเหร่าบางมะเขือ ถนน สุขุมวิท 71 แขวง พระโขนงเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนมีสุวรรณ 2 มีประชากรชายจำนวน 143 คน และประชากรหญิงจำนวน 162 คน รวมเป็น 305 คน

ชุมชนมีสุวรรณ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนมีสุวรรณ 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมีสุวรรณ 2

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ติด ถ.สุขุมวิท 71 กับคลองสุเหร่าบางมะเขือ

ถนน: สุขุมวิท 71

แขวง: พระโขนงเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 143 คน

ประชากรหญิง: 162 คน

ประชากรรวม: 305 คน

จำนวนครัวเรือน: 87 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button