ชุมชนมีสุวรรณพัฒนา

Share Button

ชุมชนมีสุวรรณพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ.สุขสบาย 1 ถนน บางบอน 3 แขวง หลักสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนมีสุวรรณพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 176 คน และประชากรหญิงจำนวน 197 คน รวมเป็น 373 คน

ชุมชนมีสุวรรณพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 93 หลัง ชุมชนมีสุวรรณพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมีสุวรรณพัฒนา

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ.สุขสบาย 1

ถนน: บางบอน 3

แขวง: หลักสอง

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 176 คน

ประชากรหญิง: 197 คน

ประชากรรวม: 373 คน

จำนวนครัวเรือน: 117 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 93 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button