ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์

Share Button

ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ มีประชากรชายจำนวน 113 คน และประชากรหญิงจำนวน 102 คน รวมเป็น 215 คน

ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 47 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 47 หลัง ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: รามคำแหง

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 113 คน

ประชากรหญิง: 102 คน

ประชากรรวม: 215 คน

จำนวนครัวเรือน: 47 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 47 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button