ชุมชนมีนทองพัฒนา

Share Button

ชุมชนมีนทองพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน หทัยราษฎร์ แขวง สามวาตะวันตก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมีนทองพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 200 คน และประชากรหญิงจำนวน 250 คน รวมเป็น 450 คน

ชุมชนมีนทองพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนมีนทองพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมีนทองพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: หทัยราษฎร์

แขวง: สามวาตะวันตก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 200 คน

ประชากรหญิง: 250 คน

ประชากรรวม: 450 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button