ชุมชนมิตรไมตรี

Share Button

ชุมชนมิตรไมตรี ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 49 ซ.อ่อนนุช 17 แยก 12 ถนน  แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนมิตรไมตรี มีประชากรชายจำนวน 273 คน และประชากรหญิงจำนวน 276 คน รวมเป็น 549 คน

ชุมชนมิตรไมตรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 138 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 109 หลัง ชุมชนมิตรไมตรี มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรไมตรี

เขต: สวนหลวง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: 49 ซ.อ่อนนุช 17 แยก 12

ถนน: 

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 273 คน

ประชากรหญิง: 276 คน

ประชากรรวม: 549 คน

จำนวนครัวเรือน: 138 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 109 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button