ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 9 (ลำปลาทิว)

Share Button

ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 9 (ลำปลาทิว) ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 9 (ลำปลาทิว) มีประชากรชายจำนวน 433 คน และประชากรหญิงจำนวน 711 คน รวมเป็น 1,144 คน

ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 9 (ลำปลาทิว) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 404 หลัง ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 9 (ลำปลาทิว) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 9 (ลำปลาทิว)

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: ฉลองกรุง

แขวง: ลำปลาทิว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 433 คน

ประชากรหญิง: 711 คน

ประชากรรวม: 1,144 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 404 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button