ชุมชนมิตรปลูกศรัทธา

Share Button

ชุมชนมิตรปลูกศรัทธา ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.วัดปลูกศรัทธา ถนน อ่อนนุช แขวง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมิตรปลูกศรัทธา มีประชากรชายจำนวน 223 คน และประชากรหญิงจำนวน 269 คน รวมเป็น 492 คน

ชุมชนมิตรปลูกศรัทธา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,210 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,232 หลัง ชุมชนมิตรปลูกศรัทธา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรปลูกศรัทธา

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.วัดปลูกศรัทธา

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: ลาดกระบัง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 223 คน

ประชากรหญิง: 269 คน

ประชากรรวม: 492 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,210 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,232 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button