ชุมชนมิตรปรีดา

Share Button

ชุมชนมิตรปรีดา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมิตรปรีดา มีประชากรชายจำนวน 254 คน และประชากรหญิงจำนวน 233 คน รวมเป็น 487 คน

ชุมชนมิตรปรีดา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 106 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 106 หลัง ชุมชนมิตรปรีดา มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรปรีดา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 254 คน

ประชากรหญิง: 233 คน

ประชากรรวม: 487 คน

จำนวนครัวเรือน: 106 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 106 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button