ชุมชนมิตรตลาดเก่า

Share Button

ชุมชนมิตรตลาดเก่า ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกตลาดเก่า ถนน เยาวราช แขวง จักรวรรดิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนมิตรตลาดเก่า มีประชากรชายจำนวน 93 คน และประชากรหญิงจำนวน 103 คน รวมเป็น 196 คน

ชุมชนมิตรตลาดเก่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 56 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 44 หลัง ชุมชนมิตรตลาดเก่า มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรตลาดเก่า

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกตลาดเก่า

ถนน: เยาวราช

แขวง: จักรวรรดิ์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 93 คน

ประชากรหญิง: 103 คน

ประชากรรวม: 196 คน

จำนวนครัวเรือน: 56 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 44 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button