ชุมชนมิตรชัยภูมิ

Share Button

ชุมชนมิตรชัยภูมิ ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกชัยภูมิ ถนน เยาวราช แขวง จักรวรรดิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนมิตรชัยภูมิ มีประชากรชายจำนวน 111 คน และประชากรหญิงจำนวน 119 คน รวมเป็น 230 คน

ชุมชนมิตรชัยภูมิ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 51 หลัง ชุมชนมิตรชัยภูมิ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมิตรชัยภูมิ

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกชัยภูมิ

ถนน: เยาวราช

แขวง: จักรวรรดิ์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 111 คน

ประชากรหญิง: 119 คน

ประชากรรวม: 230 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 51 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button