ชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา (คลองสองต้นนุ่น)

Share Button

ชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา (คลองสองต้นนุ่น) ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 – 6 ถนน – แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา (คลองสองต้นนุ่น) มีประชากรชายจำนวน 448 คน และประชากรหญิงจำนวน 426 คน รวมเป็น 874 คน

ชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา (คลองสองต้นนุ่น) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 184 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา (คลองสองต้นนุ่น) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนมัสยิดอัตตั๊กวาพัฒนา (คลองสองต้นนุ่น)

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 – 6

ถนน: –

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 448 คน

ประชากรหญิง: 426 คน

ประชากรรวม: 874 คน

จำนวนครัวเรือน: 184 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button