ชุมชนภู่ระหงษ์ 2

Share Button

ชุมชนภู่ระหงษ์ 2 ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.พู่ระหง 2 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนภู่ระหงษ์ 2 มีประชากรชายจำนวน 58 คน และประชากรหญิงจำนวน 62 คน รวมเป็น 120 คน

ชุมชนภู่ระหงษ์ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 52 หลัง ชุมชนภู่ระหงษ์ 2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนภู่ระหงษ์ 2

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.พู่ระหง 2

ถนน: พระยาสุเรนทร์

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 58 คน

ประชากรหญิง: 62 คน

ประชากรรวม: 120 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 52 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button