ชุมชนภูมิสุข

Share Button

ชุมชนภูมิสุข ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 30 ถนน อ่อนนุช แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนภูมิสุข มีประชากรชายจำนวน 253 คน และประชากรหญิงจำนวน 283 คน รวมเป็น 536 คน

ชุมชนภูมิสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 148 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 83 หลัง ชุมชนภูมิสุข มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนภูมิสุข

เขต: สวนหลวง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 30

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 253 คน

ประชากรหญิง: 283 คน

ประชากรรวม: 536 คน

จำนวนครัวเรือน: 148 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 83 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button