ชุมชนภิรมย์

Share Button

ชุมชนภิรมย์ ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ภิรมย์ ถนน ทรงวาด แขวง จักรวรรดิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนภิรมย์ มีประชากรชายจำนวน 320 คน และประชากรหญิงจำนวน 363 คน รวมเป็น 683 คน

ชุมชนภิรมย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 234 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 206 หลัง ชุมชนภิรมย์ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนภิรมย์

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ภิรมย์

ถนน: ทรงวาด

แขวง: จักรวรรดิ์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 320 คน

ประชากรหญิง: 363 คน

ประชากรรวม: 683 คน

จำนวนครัวเรือน: 234 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 206 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button