ชุมชนภราดรพัฒนา

Share Button

ชุมชนภราดรพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนภราดรพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 349 คน และประชากรหญิงจำนวน 344 คน รวมเป็น 693 คน

ชุมชนภราดรพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 127 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 127 หลัง ชุมชนภราดรพัฒนา มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนภราดรพัฒนา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 349 คน

ประชากรหญิง: 344 คน

ประชากรรวม: 693 คน

จำนวนครัวเรือน: 127 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 127 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button