ชุมชนพูนสิน

Share Button

ชุมชนพูนสิน ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 66/1 ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพูนสิน มีประชากรชายจำนวน 102 คน และประชากรหญิงจำนวน 116 คน รวมเป็น 218 คน

ชุมชนพูนสิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 57 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 58 หลัง ชุมชนพูนสิน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพูนสิน

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 66/1

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 102 คน

ประชากรหญิง: 116 คน

ประชากรรวม: 218 คน

จำนวนครัวเรือน: 57 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 58 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button