ชุมชนพุ่มพวง

Share Button

ชุมชนพุ่มพวง ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 76 ถนน เพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนพุ่มพวง มีประชากรชายจำนวน 177 คน และประชากรหญิงจำนวน 190 คน รวมเป็น 367 คน

ชุมชนพุ่มพวง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 149 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนพุ่มพวง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพุ่มพวง

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 76

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางแคเหนือ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 177 คน

ประชากรหญิง: 190 คน

ประชากรรวม: 367 คน

จำนวนครัวเรือน: 149 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button