ชุมชนพึ่งทรัพย์

Share Button

ชุมชนพึ่งทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อุดมสุข 26 ถนน สุขุมวิท 103 แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพึ่งทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 540 คน และประชากรหญิงจำนวน 425 คน รวมเป็น 965 คน

ชุมชนพึ่งทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,251 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 365 หลัง ชุมชนพึ่งทรัพย์ มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพึ่งทรัพย์

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อุดมสุข 26

ถนน: สุขุมวิท 103

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 540 คน

ประชากรหญิง: 425 คน

ประชากรรวม: 965 คน

จำนวนครัวเรือน: 4,251 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 365 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button