ชุมชนพิเชษฐ์

Share Button

ชุมชนพิเชษฐ์ ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนนร่มเกล้า ถนน ร่มเกล้า แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนพิเชษฐ์ มีประชากรชายจำนวน 638 คน และประชากรหญิงจำนวน 622 คน รวมเป็น 1,260 คน

ชุมชนพิเชษฐ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 180 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 180 หลัง ชุมชนพิเชษฐ์ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพิเชษฐ์

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ถนนร่มเกล้า

ถนน: ร่มเกล้า

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 638 คน

ประชากรหญิง: 622 คน

ประชากรรวม: 1,260 คน

จำนวนครัวเรือน: 180 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 180 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button