ชุมชนพิพากษา

Share Button

ชุมชนพิพากษา ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พิพากษา ถนน แปลงนาม แขวง สัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนพิพากษา มีประชากรชายจำนวน 224 คน และประชากรหญิงจำนวน 226 คน รวมเป็น 450 คน

ชุมชนพิพากษา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนพิพากษา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพิพากษา

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พิพากษา

ถนน: แปลงนาม

แขวง: สัมพันธวงศ์

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 224 คน

ประชากรหญิง: 226 คน

ประชากรรวม: 450 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button