ชุมชนพัฒนาแบนใหญ่

Share Button

ชุมชนพัฒนาแบนใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ซ.ลำอีรั้ว-แบนใหญ่ ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนพัฒนาแบนใหญ่ มีประชากรชายจำนวน 395 คน และประชากรหญิงจำนวน 378 คน รวมเป็น 773 คน

ชุมชนพัฒนาแบนใหญ่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 106 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 106 หลัง ชุมชนพัฒนาแบนใหญ่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาแบนใหญ่

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ซ.ลำอีรั้ว-แบนใหญ่

ถนน: เชื่อมสัมพันธ์

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 395 คน

ประชากรหญิง: 378 คน

ประชากรรวม: 773 คน

จำนวนครัวเรือน: 106 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 106 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button