ชุมชนพัฒนาประชาอุทิศ

Share Button

ชุมชนพัฒนาประชาอุทิศ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถ.ประชาอุทิศ ถนน ประชาอุทิศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพัฒนาประชาอุทิศ มีประชากรชายจำนวน 114 คน และประชากรหญิงจำนวน 125 คน รวมเป็น 239 คน

ชุมชนพัฒนาประชาอุทิศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนพัฒนาประชาอุทิศ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาประชาอุทิศ

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ถ.ประชาอุทิศ

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 114 คน

ประชากรหญิง: 125 คน

ประชากรรวม: 239 คน

จำนวนครัวเรือน: 50 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button