ชุมชนพัฒนาประชาราษฎร์ 30

Share Button

ชุมชนพัฒนาประชาราษฎร์ 30 ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ศรีบุญยืน ถนน ประชาราษฎร์ 1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพัฒนาประชาราษฎร์ 30 มีประชากรชายจำนวน 305 คน และประชากรหญิงจำนวน 325 คน รวมเป็น 630 คน

ชุมชนพัฒนาประชาราษฎร์ 30 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 142 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 112 หลัง ชุมชนพัฒนาประชาราษฎร์ 30 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาประชาราษฎร์ 30

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ศรีบุญยืน

ถนน: ประชาราษฎร์ 1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 305 คน

ประชากรหญิง: 325 คน

ประชากรรวม: 630 คน

จำนวนครัวเรือน: 142 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 112 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button