ชุมชนพัฒนาบึงขวาง

Share Button

ชุมชนพัฒนาบึงขวาง ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู15 ถนน ร่มเกล้า แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนพัฒนาบึงขวาง มีประชากรชายจำนวน 314 คน และประชากรหญิงจำนวน 279 คน รวมเป็น 593 คน

ชุมชนพัฒนาบึงขวาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 107 หลัง ชุมชนพัฒนาบึงขวาง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาบึงขวาง

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู15

ถนน: ร่มเกล้า

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 314 คน

ประชากรหญิง: 279 คน

ประชากรรวม: 593 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 107 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button