ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง

Share Button

ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถ.สรงประภา ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง มีประชากรชายจำนวน 684 คน และประชากรหญิงจำนวน 728 คน รวมเป็น 1,412 คน

ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 273 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 265 หลัง ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ถ.สรงประภา

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 684 คน

ประชากรหญิง: 728 คน

ประชากรรวม: 1,412 คน

จำนวนครัวเรือน: 273 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 265 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button