ชุมชนพัฒนาซอย 79

Share Button

ชุมชนพัฒนาซอย 79 ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 79 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนพัฒนาซอย 79 มีประชากรชายจำนวน 300 คน และประชากรหญิงจำนวน 450 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนพัฒนาซอย 79 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนพัฒนาซอย 79 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพัฒนาซอย 79

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 79

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 300 คน

ประชากรหญิง: 450 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button