ชุมชนพร้อมใจ

Share Button

ชุมชนพร้อมใจ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อ่อนนุช 35 ถนน สุขุมวิทย์ แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนพร้อมใจ มีประชากรชายจำนวน 165 คน และประชากรหญิงจำนวน 163 คน รวมเป็น 328 คน

ชุมชนพร้อมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 97 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนพร้อมใจ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพร้อมใจ

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อ่อนนุช 35

ถนน: สุขุมวิทย์

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 165 คน

ประชากรหญิง: 163 คน

ประชากรรวม: 328 คน

จำนวนครัวเรือน: 97 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button