ชุมชนพร้อมพัฒนา

Share Button

ชุมชนพร้อมพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ถนน ไมตรีจิตร แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนพร้อมพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 95 คน และประชากรหญิงจำนวน 110 คน รวมเป็น 205 คน

ชุมชนพร้อมพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 30 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 25 หลัง ชุมชนพร้อมพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพร้อมพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8

ถนน: ไมตรีจิตร

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 95 คน

ประชากรหญิง: 110 คน

ประชากรรวม: 205 คน

จำนวนครัวเรือน: 30 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 25 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button