ชุมชนพระราม 6

Share Button

ชุมชนพระราม 6 ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ แนวริมทางรถไฟสายใต้เชิงสะพานพระราม 6 ถนน ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนพระราม 6 มีประชากรชายจำนวน 301 คน และประชากรหญิงจำนวน 321 คน รวมเป็น 622 คน

ชุมชนพระราม 6 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 187 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 171 หลัง ชุมชนพระราม 6 มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพระราม 6

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: แนวริมทางรถไฟสายใต้เชิงสะพานพระราม 6

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย 1

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 301 คน

ประชากรหญิง: 321 คน

ประชากรรวม: 622 คน

จำนวนครัวเรือน: 187 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 171 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button