ชุมชนพระยาสุเรนทร์

Share Button

ชุมชนพระยาสุเรนทร์ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ติดคลองพระยาสุเรนทร์ ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง สามวาตะวันตก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนพระยาสุเรนทร์ มีประชากรชายจำนวน 422 คน และประชากรหญิงจำนวน 227 คน รวมเป็น 649 คน

ชุมชนพระยาสุเรนทร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 108 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 103 หลัง ชุมชนพระยาสุเรนทร์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนพระยาสุเรนทร์

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ติดคลองพระยาสุเรนทร์

ถนน: พระยาสุเรนทร์

แขวง: สามวาตะวันตก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 422 คน

ประชากรหญิง: 227 คน

ประชากรรวม: 649 คน

จำนวนครัวเรือน: 108 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 103 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button