ชุมชนฝั่งโขงดอนเมือง

Share Button

ชุมชนฝั่งโขงดอนเมือง ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.สรณคมน์ ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนฝั่งโขงดอนเมือง มีประชากรชายจำนวน 492 คน และประชากรหญิงจำนวน 562 คน รวมเป็น 1,054 คน

ชุมชนฝั่งโขงดอนเมือง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 240 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 218 หลัง ชุมชนฝั่งโขงดอนเมือง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนฝั่งโขงดอนเมือง

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.สรณคมน์

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 492 คน

ประชากรหญิง: 562 คน

ประชากรรวม: 1,054 คน

จำนวนครัวเรือน: 240 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 218 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button