ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า

Share Button

ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วานิช 2 ถนน เจริญกรุง แขวง ตลาดน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า มีประชากรชายจำนวน 165 คน และประชากรหญิงจำนวน 132 คน รวมเป็น 297 คน

ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 82 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 83 หลัง ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า

เขต: สัมพันธวงศ์

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วานิช 2

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: ตลาดน้อย

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 165 คน

ประชากรหญิง: 132 คน

ประชากรรวม: 297 คน

จำนวนครัวเรือน: 82 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 83 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button